Семинар медицинског особља

- Админ. служба

У складу са Одлуком ИО ФС РС односно према Пропозицијама такмичења Прве,Других и Регионалних лига ФС РС, Фудбалски савез Републике Српске, организоваће стручна предавања за медицинско особље из клубова Прве,Других и Регионалних лига ФС РС, која су обавезна похађати, у циљу добијања лиценце за обављање дужности у календарској 2018 години.

Стручна предавања – семинар за добијање лиценце љекара односно физиотерапеута за календарску 2018 годину, обавиће се 11.02.2018. године (недјеља) у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица са почетком у 12,00 часова.

Пријаве учесника семинара врше се наведеног дана на лицу мјеста у периоду од 11,15 до 12,00 часова.

Медицинско особље из клубова која приступају лиценцирању, обавезни су понијети са собом и приложити следећу документацију:

 

  • Доктор (приложити фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету или потврда о запослењу у медицинској установи, фотокопија личне карте, фотографија величине као за личну карту, доказ о жиралној уплати од 30,00 КМ)
  • Физиотерапеут (фотокопија дипломе о завршеној средњој или вишој медицинској школи или потврда о запослењу у медицинској установи, фотокопија личне карте, фотографија величине као за личну карту, доказ о жиралној уплати од 30,00 КМ)

 

Напомена: Уколико су доктор и физиотерапеут клуба раније већ били лиценцирани обавезни су са собом доставити овјерену потврду клуба да су раније обављали дужност у клубу и били лиценцирани, те нису обавезни достављати напријед наведену документацију, изузимајући фотокопију личне карте, слику и доказ о уплати.

Присуство семинару је обавезујућег карактера, те није дозвољено накнадно лиценцирање без присуства семинару.

Котизација за семинар износи 30,00 КМ  по једној особи и иста се уплаћује искључиво жиралним путем на жиро рачун ФС РС 567 – 353 – 19001336 – 80.

Позвани клубови обавезни су извршити лиценцирања свих напријед наведених лица за предстојећу календарску годину ради поштивања обавеза из Пропозиција такмичења.

                                                          

                                                                                   ВД Генералног секретара ФС РС

                                                                                                  Горан Ћејић

Иди назад