Програм рада семинара судија Прве, Других и Регионалних лига ФС РС

- Админ. служба

  1. ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР СУДИЈА ПРВЕ ЛИГЕ ФС РС, одржати ће се 29. и 30.07.2017. године (субота и недеља) у Зеници – Тренинг центар Ф/НС БиХ, по следећем распореду:

СУБОТА 29.07.2017. године

- Долазак и пријава судија: до 11,30 часова

- Заједнички ручак: 12,00–12,45 часова

- Отварање семинара и поздравни говор: 13,00–13,15 часова

- Анализа суђења Прве лиге са ЦД-ом: 13,15–15,30 часова

- Писмени тест из ПФИ: 15,45–16,30 часова                 

- Љекарски преглед и мјерење тјелесне масе: 17,00–19,00 часова

- Заједничка вечера: 20,00 часова

 

НЕДЕЉА 30.07.2017. године

- Доручак: до 07,30 часова

- Припрема за полагање Фитнес теста: 07,30–08,00 часова, Стадион Камберовића поље

- ФИФА Фитнес тест 6x40 м – 75/25 м: 08,00–11,00 часова

- Раздуживање соба: 11,30–12,15 часова

- Састанак са судијама: 12,15–13,00 часова

- Анализа рада на семинару: 13,00–13,20  часова

- Одлазак кући: 13,30

 

- Судије су дужне са собом понијети ЕКГ снимак рада срца не старији од 30 дана.

- Боравак током семинара ОБАВЕЗНО у тренеркама ADIDAS.

Матичне организације, дужне су да обавијесте своје чланове о наведеном семинару.

 

  1. СЕМИНАР КОНТРОЛОРА СУЂЕЊА ПРВЕ ЛИГЕ ФС РС, одржати ће се 29.07.2017. године (субота) у Зеници – Тренинг центар Ф/НС БиХ, по следећем распореду:

- Долазак и пријава контролора: до 10,30 часова

- Писмени тест из ПФИ: 11,00–11,45 часова

- Заједнички ручак: 12,00–12,45 часова

- Анализа суђења Прве лиге са ЦД-ом: 13,15–15,00 часова

- Измјене и допуне ПФИ 2017/2018.: 15,15–16,00 часова

- Упутство о оцјењивању суђења: 16,15–17,00 часова

- Анализа рада на семинару и разговор: 17,15–18,00 часова

- Одлазак кући: 18,15 часова

Матичне организације, дужне су да обавијесте своје чланове о наведеном семинару.

 

  1. СЕМИНАР СУДИЈА И КОНТРОЛОРА ДРУГЕ ЛИГЕ ФС РС, група ЗАПАД, одржати ће се 04.08.2017. године (петак) у Бања Луци, по следећем распореду:

- Долазак судија: до 08,00 часова Стадион ФК Борац

- Љекарски преглед и мјерење тјелесне масе: 08,15–10,00 часова

- ФИФА Фитнес тест 6 x 40 м – 75 / 25 м: 09,30–11,30 часова

- Долазак контролора: до 12,00 часова Факултет ДИФ Кампус

- Анализа суђења и ЦД: 12,15–14,00 часова Факултет ДИФ Кампус

- Измјене и допуне ПФИ 20177/2018.: 14,15–15,00 часова

- Писмени тест: 15,30–15,45 часова

- Разговор са судијама и контролорима: 16,00–16,30 часова

- Заједнички ручак: 16,30 часова

НАПОМЕНА : Котизација за учешће на семинару, износи судије А листа  70,00 КМ, судије Б листа 60,00 КМ. Уплате извршити ИСКЉУЧИВО на жиро рачун ФС РС  555–007–00031962–13 код Нова банка. Готовинских уплата неће бити. Судије су дужне са собом понијети ЕКГ снимак рада срца, не старији од 30 дана и пети примјерак уплате котизације.

Трошкове на семинару, учесници сносе сами.

Матичне организације, дужне су да обавијесте своје чланове о наведеном семинару.

 

  1. СЕМИНАР СУДИЈА И КОНТРОЛОРА ДРУГЕ ЛИГЕ ФС РС, група ИСТОК, РЕГИОНАЛНИХ ЛИГА ФС РС групе ИСТОК и ЈУГ, одржати ће се 06.08.2017. године (недеља) у Сокоцу, по следећем распореду:

 

- Долазак и пријава судија: до 09,00 часова Стадион ФК Гласинац

- Љекарски преглед и мјерење тјелесне масе:  09,00–10,30 часова

- ФИФА Фитнес тест 6 x 40 m – 75 / 25 m: 10,30–12,30 часова

- Долазак контролора: до 12,45     Високо школска установа Соколац

- Анализа суђења и ЦД: 13,00–14,30 часова

- Измјене и допуне ПФИ 2016/2017.: 14,45–15,30 часова

- Писмени тест: 15,30–16,15 часова

- Заједнички ручак: 16,30 часова

НАПОМЕНА : Котизација за учешће на семинару износи, судије Друге лиге А листа 70,00 КМ, Б листа 60,00 КМ, судије Регионалних лига А листа 50,00 КМ, Б листа 40,00 КМ. Уплату извршити ИСКЉУЧИВО на жиро рачун ФС РС, 555-007-00031962-13 код Нова банка . Готовинских уплата неће бити. Судије су дужне са собом понијети ЕКГ снимак рада  срца, не старији од 30 дана, као и пети примјерак уплате котизације.

Трошкове на семинару, учесници сносе сами.

Матичне организације, дужне су да обавијесте своје чланове о наведеном семинару.

 

  1. СЕМИНАР СУДИЈА РЕГИОНАЛНИХ ЛИГА ФС РС , групе ЗАПАД и ЦЕНТАР одржати ће се 05.08.2017. године (субота) у Бања Луци, по следећем распореду:

 

- Долазак и пријава судија: до 08,00 часова Стадион ФК „ Борац „

- Љекарски преглед и мјерење тјелесне масе: 08,15–10,30 часова

- ФИФА Фитнес тест 6 x 40 м. – 75 / 25 м.: 09,30–12,30 часова

- Анализа суђења и ЦД: 13,00–14,30 часова   Факултет ДИФ – Кампус

- Измјене и допуне ПФИ 2016/2017.: 14,45–15,30 часова

- Писмени тест: 15,45–16,30 часова

- Заједнички ручак: 16,30 часова

НАПОМЕНА: Котизација за учешће на семинару Регионалних лига износи, судије А листе 50,00 КМ, а судије Б листе 40,00 КМ. Уплату извршити ИСКЉУЧИВО на жиро рачун ФС РС, 555–007–00031962–13 код Нова банка. Готовинских уплата неће бити. Судије су дужне са собом понијети ЕКГ снимак рада срца, не старији од 30 дана, као и пети примјерак уплате котизације.

Трошкове на семинару, учесници сносе сами.

Матичне организације, дужне су да обавијесте своје чланове о наведеном семинару.

Иди назад